Jums ir nepieciešama ģeotehniskā izpēte?
Mēs esam spējīgi un zinoši veikt dažādas sarežģītības ģeotehniskās izpētes darbus. Varam piedāvāt klientam piemērotākos risinājumus darbu izpildei, lai maksimāli optimizētu resursu patēriņu.
Mēs varam piedāvāt klientiem pilnu izpētes kompleksu vai arī atsevišķus ģeotehniskās izpētes pakalpojumus:

 • Zondēšanas darbi
 • Urbšanas darbi
 • Urbšanas darbi akvatorijā
 • Paraugu noņemšana
 • Laboratorijas pētījumi
 • Ģeotehniskā pārskata sagatavošana
 • Ģeotehniskā uzraudzība

Savā darbības laikā varam lepoties ar ļoti dažādu projektu realizēšanu:

 • No privātmājas līdz debesskrāpim…
 • No viensētas līdz daudzdzīvokļu ēku kompleksam…
 • No kioska līdz tirdzniecības centram…
 • No stāvlaukuma līdz auto maģistrālei…

Un tas vēl nav viss…

 • Kooģenerācijas stacijas…
 • Ražošanas kompleksi…
 • Ostu teritorijas…
 • Elektrolīnijas…
 • Tilti…
 • Un vēl, un vēl, un vēl…

Ja Jums ir nepieciešams uzticams partneris, tad tas ir SIA “Ģeo Eko Risinājumi”! Ģeotehniskā izpēte visu veidu projektiem…
Ģeotehniskā izpēte ir būvprojektēšanas sastāvdaļa, kas būves projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā nosaka nepieciešamos būvlaukuma grunts un hidroģeoloģisko apstākļu raksturlielumus – prognozē to pārmaiņas un pārmaiņu ietekmi uz būvi.

Zvanīt