Piedāvājam pakalpojumus:

  • paredzētās darbības pieteikšanas reģionālajā vides pārvaldē
  • stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana
  • ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana
  • piesārņojošo darbību A un B kategorijas atļauju pieteikšana reģionālajā vides pārvaldē
Zvanīt